Getting started : Plan & Build

We appreciate and value that each customer is different. Our first step together is to understand your ideas and vision and build your dream plan together as a team, and according to your budget.
Feel free to check our portfolio of projects so you can see the quality of our execution.

Inquiry

“Bungalow” หรือ “บังกะโล” คืออะไร?

มั่นใจว่าหลายคนเข้าใจผิดมาทั้งชีวิตว่า “Bungalow” หรือ “บังกะโล” คือบ้านพักตากอากาศตามชายทะเล แท้จริงคำว่า Bungalow นี้ยังหมายถึงบ้านที่มีลักษณะชั้นเดียวในเมืองได้อีกด้วย

รวมสัญญาที่ต้องใช้เมื่อจะซื้อขายบ้าน ที่ดิน และว่าจ้างผู้รับเหมา

เมื่อคุณกำลังจะก่อสร้างบ้านหรือซื้อบ้านพร้อมที่ดินสักหลัง สิ่งที่คุณต้องพึงระวังและไม่ควรพลาด! คือเรื่องของสัญญาต่างๆ
error: