Senior Sales Project / Sales Project (เฟอร์นิเจอร์)

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

1. รักษาภาพลักษณ์องค์กร ทำหน้าที่เป็น Brand ambassador
2. ติดต่อลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ๆ และหาโอกาสงานโครงการ B2B และ B2C
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า B2B (interior designer, developer)
4. ให้บริการลูกค้า ตอบสนองความต้องการลูกค้า (ราคา ตัวอย่าง etc) เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย ให้มียอดขายเป็นไปตามที่บริษัทตั้งไว้
5. ดูแลโปรเจคของลูกค้า B2B จนสำเร็จอย่างราบรื่น
6. ส่งต่อความต้องการของลูกค้า ให้ดีไซน์เนอร์ของบริษัทเพื่อทำแบบ
7. ออกใบเสนอราคาและส่งให้ลูกค้า ติดตามเพื่อปิดการขาย
8. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสั่งสินค้าจาก supplier
9. ตรวจสอบสินค้าเมื่อมาถึงคลัง และติดตามการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า
10. เรียกเก็บเงินลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และส่งต่อให้ทางบัญชี
11. ประชุมกับฝ่ายการตลาดและทีมผู้บริหาร เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่ง และนำไปสร้างแผนการตลาดเพื่อนำไปสู่ยอดขายให้กับบริษัท
12. งานอื่นๆ ที่มอบหมายให้

 

สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Email : hr@3bscompany.com
Line : hr_3bs
Tel : 0819391409

Apply for this job