Prop Stylist

ความรับผิดชอบหลัก

– ทำ MOOD & TONE เพื่อ PRESENT ลูกค้า
– เลือก Material เพื่อสั่งทำของตกแต่ง เช่น ทำหมอน โคมไฟ เป็นต้น
– บริหารการเงินของแต่ละโครงการเพื่อเลือกซื้อ Prop ให้ตรงตาม Concept และให้งบพอในแต่ละโครงการ
– เคลียร์บิลในการซื้อของต่างๆ และเคลียร์เงินในแต่ละครั้งที่เบิกเพื่อซื้อของ
– ลงรูปสินค้าเพื่อง่ายต่อการตรวจว่าซื้ออะไรบ้าง แพ็คของ  ขนของเตรียมไปไซด์งาน
–  เข้าไซด์งานเพื่อจัด Prop ตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด ดูรายละเอียด และเช็ครายการของกลับ Stock
–  ถ่ายรูป Prop ลงรูปหน้างานหลังจัด Prop เสร็จ ตรวจสอบให้ตรงกับเช็ค Prop List   เพื่อนำเก็บเงินกับลูกค้า
–  รับข้อร้องเรียน (Comment) จากลูกค้าเพื่อแก้ไขงานในบางไซด์ เพื่อจบงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Interior Design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรับผิดชอบ ทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ดี
– ต้องการผู้ที่รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
– ทำงานเชิงรุก และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Email : hr@3bscompany.com
Line : hr_3bs
Tel : 0819391409

Apply for this job