Personal Assistant to CEO

สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

1. บันทึกตารางนัดหมายของ CEO, สมัครอบรม / งานสัมมนาต่างๆ ทั้งของออฟฟิศ และส่วนตัวกรรมการบริษัท             2.จองตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก และ รถเช่า สำหรับออฟฟิศ (พนักงานที่ต้องไปดูงานต่างจังหวัด) และส่วนตัวของ                      กรรมการบริษัท (ประสานงานเรื่องการจองและการทำจ่ายทั้งหมด)
3.สรุปรายชื่อพนักงาน ที่จำเป็นต้องสั่งทำนามบัตร แจ้ง CEO เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติ ก่อนเปิด PR ใน                 ระบบพจมานให้ทางจัดซื้อดำเนินการต่อ
4.ประสานงานทนายเรื่องเอกสารกฎหมาย สำหรับโครงการที่มีประเด็น ทั้งของฝ่ายผู้รับเหมา และฝ่ายลูกค้า
5.งานอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ โครงการ WE/2, THE NICHE PRIDE ทองหล่อ, PARK 24 ออริจิ้น,               KAWA HAUS สุขุมวิท 77 โดยบริหารจัดการดูแลเรื่องการทำความสะอาด บิล คชจ. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าส่วน                 กลาง การซ่อมแซม รวมทั้งการประสานงานเรื่องการเช่าทั้งหมด
6.Support Marketing เช่น รวบรวมและจัดเก็บฐานข้อมูลการปรับแผนกลยุทธ์การตลาดของทีม TWF และ ทีม              Binary, จัดเก็บข้อมูล Perspective, รูปโครงการ (สวยงาม) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน, อัพเดท              และปรับแต่ง Portfolio ให้เป็นปัจจุบัน, ร่วมประชุม MKT เพื่อประสานงานและติดตามงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และ            พิจารณาโครงการเพื่อวางแผนถ่ายรูปสวยงามเมื่องานแล้วเสร็จ เป็นต้น
7.Support เรื่องการประสานงานและการเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัท เช่น ประสานงานตั้ง              ต้นโครงการใหม่ (ก่อนได้งาน), พิจารณาตรวจสอบเอกสารที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม ก่อน            ส่งออกภายนอกองค์กร เป็นต้น
8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Email : hr@3bscompany.com
โทร : 097-042-7888 (คุณยุทธ)

 

Apply for this job