career

IT Project Manager

รายละเอียดงาน ⁃ Product owner and entrepreneurial mindset ⁃ Understand business as a business and be able to link, apply and improvising with technology ⁃ Understand entire company IT infrastructure and tech objectives. ⁃ Constantly evaluating tech tools and applications usage to achieve company goal. ⁃ Understand and develop cloud server technology and manage risk between […]

Senior Sales Project / Sales Project (เฟอร์นิเจอร์)

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 1. รักษาภาพลักษณ์องค์กร ทำหน้าที่เป็น Brand ambassador 2. ติดต่อลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ๆ และหาโอกาสงานโครงการ B2B และ B2C 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า B2B (interior designer, developer) 4. ให้บริการลูกค้า ตอบสนองความต้องการลูกค้า (ราคา ตัวอย่าง etc) เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย ให้มียอดขายเป็นไปตามที่บริษัทตั้งไว้ 5. ดูแลโปรเจคของลูกค้า B2B จนสำเร็จอย่างราบรื่น 6. ส่งต่อความต้องการของลูกค้า ให้ดีไซน์เนอร์ของบริษัทเพื่อทำแบบ 7. ออกใบเสนอราคาและส่งให้ลูกค้า ติดตามเพื่อปิดการขาย 8. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสั่งสินค้าจาก supplier 9. ตรวจสอบสินค้าเมื่อมาถึงคลัง และติดตามการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า 10. เรียกเก็บเงินลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และส่งต่อให้ทางบัญชี 11. ประชุมกับฝ่ายการตลาดและทีมผู้บริหาร เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่ง […]

Prop Stylist

ความรับผิดชอบหลัก – ทำ MOOD & TONE เพื่อ PRESENT ลูกค้า – เลือก Material เพื่อสั่งทำของตกแต่ง เช่น ทำหมอน โคมไฟ เป็นต้น – บริหารการเงินของแต่ละโครงการเพื่อเลือกซื้อ Prop ให้ตรงตาม Concept และให้งบพอในแต่ละโครงการ – เคลียร์บิลในการซื้อของต่างๆ และเคลียร์เงินในแต่ละครั้งที่เบิกเพื่อซื้อของ – ลงรูปสินค้าเพื่อง่ายต่อการตรวจว่าซื้ออะไรบ้าง แพ็คของ  ขนของเตรียมไปไซด์งาน –  เข้าไซด์งานเพื่อจัด Prop ตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด ดูรายละเอียด และเช็ครายการของกลับ Stock –  ถ่ายรูป Prop ลงรูปหน้างานหลังจัด Prop เสร็จ ตรวจสอบให้ตรงกับเช็ค Prop List   เพื่อนำเก็บเงินกับลูกค้า –  รับข้อร้องเรียน (Comment) จากลูกค้าเพื่อแก้ไขงานในบางไซด์ เพื่อจบงาน คุณสมบัติผู้สมัคร – เพศชาย/หญิง […]

Purchase Manager

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุงานตกแต่งภายในและวัสดุงานก่อสร้าง ควบคุม กำกับ ดูแลบริหารจัดการงานของฝ่ายจัดซื้อ และงานด้านจัดซื้ออื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทฯกำหนด บริหารกระบวนการทำงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ควบคุมวางแผนงาน Sourcing, Cost Reduction ให้ได้ตามเป้าหมาย จัดซื้อ – จัดจ้าง – จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ฯ ประเภทงาน Interior และงานก่อสร้าง ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ (PR), ใบสั่งซื้อ (PO), รายงานเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคาของสินค้า/บริการก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง เปรียบเทียบราคา สรรหา คัดสรรผู้รับเหมา เพื่อให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ตามความต้องการของบริษัทฯ สรรหาและคัดเลือกผู้ขายสินค้ารายใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ รวมถึงการประเมินผู้ขาย พิจารณาและตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคา สัญญา และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบงานด้านการเจรจาต่อรองกับ Supplier จนจบกระบวนการ สรุปและจัดทำรายงานปัญหาและผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคัญบัญชา ตรวจสอบและสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนกอื่นๆ เช่น ฝ่ายก่อสร้าง, ฝ่ายประมาณราคา, ฝ่ายบัญชี เป็นต้น งานอื่น ๆ […]

Senior Foreman / Foreman Officer (เปิดรับ!)

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานให้เป็นไปตามรูปแบบ / สเปค และ รายการ ตามที่บริษัท ฯกำหนด ควบคุมการทำงานของทีมช่างในส่วนงานต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานการส่งมอบงานที่กำหนด ตรวจสอบและควบคุมหน้างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีมาตราฐานตามที่บริษัท ฯ กำหนด จัดทำรายงานความคืบหน้างานต่างๆการทำงานในแต่ละโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ( Daily & Project Report ) สามารถแก้ไขปัญหาหน้างาน ทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคหน้างานต่างๆ และ งานช่าง ให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานหลัก ประสานงานกับผู้ออกแบบในการ เคลียแบบ และ ชี้แจงแบบกับทีมงานช่างในส่วนงานต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจก่อนทำการก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน เป็นตัวแทนบริษัท ฯ ในการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในขณะที่หน้างานกำลังดำเนินการก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน มีทักษะ Free hand sketch ที่สามารถเคลีย Shop drawing ได้ ในกรณีที่จะต้องเคลียแบบกับช่างหน้างาน งานอื่น ๆ ที่บริษัทมอบหมาย   สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Email : hr@3bscompany.com Line : hr_3bs Tel : […]

Project Coordinator

สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ จัดหา / เปรียบเทียบ / ติดต่อประสานงาน และ คัดเลือกซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพดีจากต่างประเทศ จัดหา / เปรียบเทียบ / ประสานงาน และ คัดเลือก ผู้ให้บริการ Shipping ที่มีคุณภาพในการบริการที่ดี สามารถสื่อสารภาษจีนได้ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ดูแลและอัพเดท Catalogue  สินค้า ในช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น FB Page / IG   หรือของช่องทางอื่นที่ได้รับ มอบหมายอย่างต่อเนื่อง ดูแลเรื่องการบริการหลังการขายสินค้ากับทางซัพพลายเออร์ การส่งสินค้า  และ อัพเดทสินค้าที่ยกเลิกการขาย งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Email : hr@3bscompany.com Line : hr_3bs Tel : 0819391409