career

Personal Assistant to CEO

สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 1. บันทึกตารางนัดหมายของ CEO, สมัครอบรม / งานสัมมนาต่างๆ ทั้งของออฟฟิศ และส่วนตัวกรรมการบริษัท             2.จองตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก และ รถเช่า สำหรับออฟฟิศ (พนักงานที่ต้องไปดูงานต่างจังหวัด) และส่วนตัวของ                      กรรมการบริษัท (ประสานงานเรื่องการจองและการทำจ่ายทั้งหมด) 3.สรุปรายชื่อพนักงาน ที่จำเป็นต้องสั่งทำนามบัตร แจ้ง CEO เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติ ก่อนเปิด PR ใน                 ระบบพจมานให้ทางจัดซื้อดำเนินการต่อ 4.ประสานงานทนายเรื่องเอกสารกฎหมาย สำหรับโครงการที่มีประเด็น ทั้งของฝ่ายผู้รับเหมา และฝ่ายลูกค้า 5.งานอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ […]

IT Project Manager

รายละเอียดงาน ⁃ Product owner and entrepreneurial mindset ⁃ Understand business as a business and be able to link, apply and improvising with technology ⁃ Understand entire company IT infrastructure and tech objectives. ⁃ Constantly evaluating tech tools and applications usage to achieve company goal. ⁃ Understand and develop cloud server technology and manage risk between […]

Senior Sales Project / Sales Project (เฟอร์นิเจอร์)

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 1. รักษาภาพลักษณ์องค์กร ทำหน้าที่เป็น Brand ambassador 2. ติดต่อลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ๆ และหาโอกาสงานโครงการ B2B และ B2C 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า B2B (interior designer, developer) 4. ให้บริการลูกค้า ตอบสนองความต้องการลูกค้า (ราคา ตัวอย่าง etc) เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย ให้มียอดขายเป็นไปตามที่บริษัทตั้งไว้ 5. ดูแลโปรเจคของลูกค้า B2B จนสำเร็จอย่างราบรื่น 6. ส่งต่อความต้องการของลูกค้า ให้ดีไซน์เนอร์ของบริษัทเพื่อทำแบบ 7. ออกใบเสนอราคาและส่งให้ลูกค้า ติดตามเพื่อปิดการขาย 8. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสั่งสินค้าจาก supplier 9. ตรวจสอบสินค้าเมื่อมาถึงคลัง และติดตามการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า 10. เรียกเก็บเงินลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และส่งต่อให้ทางบัญชี 11. ประชุมกับฝ่ายการตลาดและทีมผู้บริหาร เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่ง […]

Prop Stylist

ความรับผิดชอบหลัก – ทำ MOOD & TONE เพื่อ PRESENT ลูกค้า – เลือก Material เพื่อสั่งทำของตกแต่ง เช่น ทำหมอน โคมไฟ เป็นต้น – บริหารการเงินของแต่ละโครงการเพื่อเลือกซื้อ Prop ให้ตรงตาม Concept และให้งบพอในแต่ละโครงการ – เคลียร์บิลในการซื้อของต่างๆ และเคลียร์เงินในแต่ละครั้งที่เบิกเพื่อซื้อของ – ลงรูปสินค้าเพื่อง่ายต่อการตรวจว่าซื้ออะไรบ้าง แพ็คของ  ขนของเตรียมไปไซด์งาน –  เข้าไซด์งานเพื่อจัด Prop ตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด ดูรายละเอียด และเช็ครายการของกลับ Stock –  ถ่ายรูป Prop ลงรูปหน้างานหลังจัด Prop เสร็จ ตรวจสอบให้ตรงกับเช็ค Prop List   เพื่อนำเก็บเงินกับลูกค้า –  รับข้อร้องเรียน (Comment) จากลูกค้าเพื่อแก้ไขงานในบางไซด์ เพื่อจบงาน คุณสมบัติผู้สมัคร – เพศชาย/หญิง […]

Digital Marketing Manager

วางแผน และดำเนินการตลาดดิจิทัลทั้งหมด รวมถึง SEO / SEM  ฐานข้อมูลการตลาด E-Mail และ Social Media พัฒนากลยุทธ์เนื้อหาที่จะใช้ใน Social Media เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงการผลักดันแบรนด์ และการผลักดันยอดขายของบริษัท การตั้งค่าและวัดผลเป้าหมายของ Social Media ประจำเดือน ประเมิน และตรวจสอบแคมเปญการตลาดการโฆษณาและ SEO เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้สื่อที่ถูกต้องและแคมเปญมีประสิทธิภาพ วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุกลุ่มลูกค้าที่ตรงตามวัตถุประสงค์ วางแผนงบประมาณการตลาด และติดตามผล โฆษณาทั้งสื่อ Online และ Offline จัดการการผลิตเนื้อหาและการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ (Website & Social Media) วิเคราะห์ผล และรายงานประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดดิจิทัลทั้งหมด และประเมินตามเป้าหมาย (ROI / OKR / KPI) ประชุมร่วมกับทีมขาย และการตลาดเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การเติบโตใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์ ตรวจสอบฐานข้อมูลถูกแบ่งกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกิจกรรมทางการตลาดที่กำหนดเป้าหมาย ทำงานร่วมกับทีมภายในเพื่อสร้าง Workflow ที่มีประสิทธิภาพ […]

Video Content

หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถถ่ายภาพและวิดีโอ เพื่อทำสื่อโฆษณาต่างๆ ได้ สามารถใช้โปรแกรมแต่งรูปและตัดต่อวีดีโอได้ มีความเข้าใจในเรื่องของการวาง Layout ตามไซส์ของช่องทางออนไลน์แต่ละช่องทาง สามารถจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในเชิงโฆษณาได้ สามารถเข้าใจการสื่อสารทางการตลาดได้ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของ Graphic and Video Editor – วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา แต่มีความสามารถในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านงานกราฟฟิกและวีดีโอได้เป็นอย่างดี – มีประสบการณ์ในการ 1-3 ปี – มีประสบการณ์ในการทำ Digital Visual Marketing – มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอ content ได้ – มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้ – สามารถถ่ายภาพและวิดีโอเกี่ยวกับ โครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น ถ่ายภาพภายใน(บ้าน-คอนโด) ถ่ายภาพ สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Email : hr@3bscompany.com โทร : 097-042-7888 (คุณยุทธ)

Purchase Manager

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุงานตกแต่งภายในและวัสดุงานก่อสร้าง ควบคุม กำกับ ดูแลบริหารจัดการงานของฝ่ายจัดซื้อ และงานด้านจัดซื้ออื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทฯกำหนด บริหารกระบวนการทำงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ควบคุมวางแผนงาน Sourcing, Cost Reduction ให้ได้ตามเป้าหมาย จัดซื้อ – จัดจ้าง – จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ฯ ประเภทงาน Interior และงานก่อสร้าง ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ (PR), ใบสั่งซื้อ (PO), รายงานเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคาของสินค้า/บริการก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง เปรียบเทียบราคา สรรหา คัดสรรผู้รับเหมา เพื่อให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ตามความต้องการของบริษัทฯ สรรหาและคัดเลือกผู้ขายสินค้ารายใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ รวมถึงการประเมินผู้ขาย พิจารณาและตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคา สัญญา และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบงานด้านการเจรจาต่อรองกับ Supplier จนจบกระบวนการ สรุปและจัดทำรายงานปัญหาและผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคัญบัญชา ตรวจสอบและสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนกอื่นๆ เช่น ฝ่ายก่อสร้าง, ฝ่ายประมาณราคา, ฝ่ายบัญชี เป็นต้น งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย […]

Estimate Cost Officer

สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบในโครงการงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบก่อสร้าง (Working Drawing)  และ  Blank Form เพื่อการจัดทำการประเมินราคา ตรวจสอบพื้นที่หน้างาน เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำการประเมินราคา ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน ให้เป็นราคาที่อัพเดท ตรวสอบค่าแรง ในหมวดงานต่างๆ เพื่อการจัดทำการประเมินราคาให้สมเหตุสมผล  – ทำการประเมินราคาตามรายการงานที่ระบุ ในแบบก่อสร้าง และ ใบแสดงปริมาณงานให้ครบถ้วน เข้าร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผู้รับเหมารายใหม่ ให้ได้คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด จัดทำเอกสารรายงานสรุปความคืบหน้าของงานของแต่ละโครงการ งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Email : hr@3bscompany.com โทร : 097-042-7888 (คุณยุทธ)

Senior Foreman / Foreman Officer

สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานให้เป็นไปตามรูปแบบ / สเปค และ รายการ ตามที่บริษัท ฯกำหนด ควบคุมการทำงานของทีมช่างในส่วนงานต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานการส่งมอบงานที่กำหนด ตรวจสอบและควบคุมหน้างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีมาตราฐานตามที่บริษัท ฯ กำหนด จัดทำรายงานความคืบหน้างานต่างๆการทำงานในแต่ละโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ( Daily & Project Report ) สามารถแก้ไขปัญหาหน้างาน ทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคหน้างานต่างๆ และ งานช่าง ให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานหลัก ประสานงานกับผู้ออกแบบในการ เคลียแบบ และ ชี้แจงแบบกับทีมงานช่างในส่วนงานต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจก่อนทำการก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน เป็นตัวแทนบริษัท ฯ ในการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในขณะที่หน้างานกำลังดำเนินการก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน มีทักษะ Free hand sketch ที่สามารถเคลีย Shop drawing ได้ ในกรณีที่จะต้องเคลียแบบกับช่างหน้างาน งานอื่น ๆ ที่บริษัทมอบหมาย สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Email : hr@3bscompany.com โทร : 097-042-7888 (คุณยุทธ)

Project Coordinator

สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ จัดหา / เปรียบเทียบ / ติดต่อประสานงาน และ คัดเลือกซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพดีจากต่างประเทศ จัดหา / เปรียบเทียบ / ประสานงาน และ คัดเลือก ผู้ให้บริการ Shipping ที่มีคุณภาพในการบริการที่ดี สามารถสื่อสารภาษจีนได้ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ดูแลและอัพเดท Catalogue  สินค้า ในช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น FB Page / IG   หรือของช่องทางอื่นที่ได้รับ มอบหมายอย่างต่อเนื่อง ดูแลเรื่องการบริการหลังการขายสินค้ากับทางซัพพลายเออร์ การส่งสินค้า  และ อัพเดทสินค้าที่ยกเลิกการขาย งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Email : hr@3bscompany.com โทร : 097-042-7888 (คุณยุทธ)

Marketing Manager

สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ กำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาด้านการตลาด ร่วมกับทีมผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร กำหนด พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาด้านการตลาด ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และนโยบายหลักขององค์กร คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์กลยุทธ์ และ กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategy plan) ในการทำการตลาด ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจตามนโยบายหลักขององค์กร นำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนงานหลักในการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในแต่ละส่วนงานให้สามารถนำไปเป็น road map ในการทำการตลาด ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการพัฒนาองค์กรในด้าน การบริหารจัดการเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ของแผนก เป็นตัวแทนผู้บริหาร ในการประสานงานกับ ทีมที่ปรึกษางานการตลาดในการทำงานและกิจกรรมงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำและควบคุมงบประมาณกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานหลัก จัดทำรายงานผล และ ความคืบหน้างานต่างๆ งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Email : hr@3bscompany.com โทร : 097-042-7888 (คุณยุทธ)