แจกฟรี คู่มือการแบ่งงวดงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง

การทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาในการสร้างบ้านเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของบ้านควรรู้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจ่ายเงินและทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังช่วยแจกแจงรายละเอียดของแต่ละงวดงานที่ชัดเจนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เจ้าของบ้านได้เข้าตรวจสอบง่ายขึ้น โดยสัญญาก่อสร้างที่ดีต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องและมี BOQ ที่ชัดเจน ทำให้เกิดความมั่นใจต่อทั้งผู้จ้างและผู้รับเหมา อีกหนึ่งส่วนที่ถือว่าสำคัญไม่แพ้เนื้อหาภายในสัญญาคือการแบ่งงวดงานที่ต้องมีความเป็นธรรมและเหมาะสมกับทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีการแยกสัญญาก่อสร้างที่แตกต่างกันออกเป็น 2 แบบ คือ งานราชการและงานเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.งานราชการ จะเน้นแบ่งงวดงานตามที่สัญญาว่าจ้างระบุไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ เดือน ปี หรือแม้แต่เวลา มีกำหนดการและระเบียบในการแบ่งงวดงาน คือ

การทำเอกสารเพื่อเบิกงวดงานต้องกำหนดตัวงานของแต่ละงวดที่มีความละเอียดและชัดเจน แบ่งออกเป็นข้อเพื่อให้มีการตรวจสอบที่ง่ายมากขึ้น

การจ่ายเงินจะเป็นไปตามรายละเอียดในแต่ละงวดงาน มีการกำหนดจ่ายต่อรอบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ถูกคำนวณมาแล้วว่าเหมาะสมต่อราคาก่อสร้าง

กำหนดวันและเวลาที่เสร็จสิ้นงานในแต่ละงวดให้ชัดเจน ส่วนนี้ต้องมีความระมัดระวังมาก เพราะงานราชการจะมีการตรวจสอบที่ละเอียดและถ้างานไม่เสร็จสมบูรณ์ตามที่งวดงานระบุไว้ ผู้รับเหมาอาจถูกปรับเป็นจำนวนเงินมากได้

2.งานเอกชน จะมีการแบ่งงวดงานด้วยสัญญาว่าจ้างที่ทำขึ้นกันเอง แต่โดยส่วนใหญ่จะมีการแบ่งงวดงานออกเป็น 9 งวด โดยแบ่งออกเป็น

งวดที่ 1 แบ่งจ่ายเป็น 20% ของราคางานก่อสร้าง จ่ายในวันทำสัญญา

งวดที่ 2 แบ่งจ่ายเป็น 10% ของงวดงานลงเสาเข็ม งานฐานราก การวางแปลนชั้น 1 และการวางท่อสุขาภิบาลและงานระบบน้ำทั้งหมด

งวดที่ 3 แบ่งจ่ายเป็น 10% ของงวดงานเทพื้นชั้นแรก ขึ้นงานเทคานชั้น 2 และการวางท่อกับระบบน้ำของชั้น

งวดที่ 4 แบ่งจ่ายเป็น 10% ของงวดงานเทพื้นชั้น 2 เทคานหลังคา งานก่ออิฐบริเวณชั้น 1 และทำการวางบล็อกกับระบบไฟฟ้า

งวดที่ 5 แบ่งจ่ายเป็น 10% ของงวดงานติดตั้งโครงหลังคา เริ่มงานมุงหลังคา งานก่ออิฐชั้น 2 และติดตั้งวงกบกับทำเสาเอ็นทับหลัง

งวดที่ 6 แบ่งจ่ายเป็น 10% ของงวดงานฉาบผนัง งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ และการเดินท่อประปา

งวดที่ 7 แบ่งจ่ายเป็น 10% ของงวดงานทำฝ้าเพดานทั้งภายในและภายนอกบ้าน ติดตั้งฝ้าชายคา ทำระบบไฟฟ้า และเดินท่อร้อยสายไฟ

งวดที่ 8 แบ่งจ่ายเป็น 10% ของงวดงานที่เกี่ยวกับพื้นไม้ทั้งหมด งานบันได การทาสีภายใน และการติดตั้งดวงไฟและดวงโคม

งวดที่ 9 แบ่งจ่ายเป็น 10% ของงวดงานเก็บสี งานสุขาภิบาลทั้งหมด การเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่และการเก็บงานเล็กน้อยที่เหลืออยู่ พร้อมให้เจ้าของบ้านได้เข้าตรวจสอบงานทั้งหมด เมื่อตรวจสอบและเซ็นต์รับมอบบ้านแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นงานทั้งหมด

ส่วน  boq คือ เอกสารที่แสดงเรื่องราคากลางในการก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้างของผู้รับเหมาและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งหมด รวมไปถึงราคาวัสดุต่างๆ พร้อมแยกรายละเอียดของงานแต่ละหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อทำให้เจ้าของบ้านเข้าใจศัพท์ของงานก่อสร้างได้ง่ายขึ้นและสามารถนำ BOQ ไปใช้งานในงานประกวดราคาเพื่อหาผู้รับเหมาที่ตรงใจเจ้าของบ้านมากที่สุดได้อีกด้วย ดังนั้น boq คืออีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้เจ้าของบ้านได้ควบคุมงบประมาณและวางแผนงานต่างๆ ได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเอง

หากคุณมองหาคนสร้างบ้านตามฝันให้คุณ
ทิ้งข้อมูลไว้แล้ว 3BS จะติดต่อกลับไปเพื่อทำให้ฝันคุณเป็นจริง
Facebook Comment

Related Posts:

“Bungalow” หรือ “บังกะโล” คืออะไร?

มั่นใจว่าหลายคนเข้าใจผิดมาทั้งชีวิตว่า “Bungalow” หรือ “บังกะโล” คือบ้านพักตากอากาศตามชายทะเล แท้จริงคำว่า Bungalow นี้ยังหมายถึงบ้านที่มีลักษณะชั้นเดียวในเมืองได้อีกด้วย

เลือกกระเบื้องอย่างไรให้ตอบโจทย์ชีวิต

               กระเบื้องปูพื้นเป็นหนึ่งในวัสดุสำคัญที่จะทำให้พื้นบ้านมีความสวยงาม ดูแลรักษาง่าย และช่วยทำให้บ้านเย็นสบายขึ้น แต่ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้กระเบื้องปูพื้นที่เคยมีเพียงไม่กี่ประเภทถูกพัฒนาให้มีอีกหลากหลายประเภทมาให้เลือกใช้มากขึ้น จุดนี้เองทำให้เจ้าของบ้านต้องเลือกกระเบื้องให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณที่มีอยู่ เพื่อให้ได้บ้านสวยที่สามารถตอบโจทย์ตัวเองได้มากที่สุด

เรื่องของแอร์กับห้องนอน

  ห้องนอนยุคนี้ถ้าไม่ติดตั้งแอร์ก็อาจทำให้การนอนหลับไม่ค่อยสบายมากนัก เพราะบ้านรุ่นใหม่มักจะถูกสร้างมาเพื่อให้ติดตั้งแอร์ภายในโดยเฉพาะ รวมไปถึงห้องคอนโดด้วยเช่นกัน ดังนั้นการติดตั้งแอร์ในห้องนอนจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยห้องนอนหรือเพียงแค่ต้องการจุดติดตั้งเพื่อถูกต้อง ก็ถือว่าให้ประโยชน์ทั้งนั้น
error: